Information


Heimeside for Rabbevaag AS


Some information:

Eier: Odd Helge Rabbevåg

Organisasjonsnummer:

NO 919 270 799 MVA

Kontonummer:

1503.92.29665


Besøksadresse:

Aglasgjerdet 15

6040 VIGRA

Epost: odd@rabbevaag.no

Mobiltelefon: +47 97029591

Rabbevaag AS

Stiftet 13. Juni 2017


Fra vedtekter:

Virksomhet er: Konsulentutleie innen 2D/3D konstruksjon og systemoppbygging, fotografi inkludert redigering og salg, import / eksport av varer med videresalg som naturlig faller inn under de nevnte områder.Pellentesque at Vehicula Penatibus