Introduksjon


Heimeside for Rabbevaag AS


Om meg og firma.

Her skal komme et bilde. 

Rabbevaag AS skal i følge vedtektene til firma drive med konsulenttjenester innen 2D / 3D konstruksjon og systemoppbygging.

For nå består firma av en mann, Odd Helge Rabbevåg, som også er eier av Rabbevaag AS.

Jeg er utdannet produksjonsingeniør innen Tre og Møbel (1992).

Av yrkeserfaring kan nevnes fem år som utvikler og programerer av CNC-maskiner for møbel, fra 1992 til 1997.

Etter det har jeg stort sett jobbet med innføring og opplæring av 2D og 3D verktøy samt systemutvikling for å knytte disse opp mot forretningssystem.


Fotografering er en flott hobby og om interessen og markedet er til stede så vil jeg også kunne tilby fotografi på bestilling.

Hvorfor meg?


Nei, si det. Forhåpentligvis fordi jeg greier å overbevise om at jeg kan ta jobben.

Att jeg er plikoppfyllende og ærlig.

At jeg har levd en stund og vet hva jeg snakker om uten å virke nedlatende og allvitende.


Kontaktinformasjon:

Navn: Odd Helge Rabbevåg

Adresse: Aglasgjerdet 15, 6040 VIGRA

Mobil: 97029591

Epost: odd@rabbevaag.no